Як один з небагатьох приватних університетів в Польщі, WSFiZ в Варшаві вже кілька років має статус академічного навчального закладу. Наш університет уповноважений присвоювати науковий ступінь доктора суспільних наук в сфері психології

Центральна Комісія з питань Ступенiв та Звань веде реєстр підрозділів, які уповноважені присвоювати наукові звання. Особи, зацікавлені отриманням наукового ступеня доктора суспільних наук в сфері психології, можуть подавати заяви на участь в докторських семінарах. Також Університет проводить наукове супроводження докторських робiт. Мета семінарських занять - підготовка його учасників під опікою наукового керівника до самостійного написання дипломної роботи. Учасником семінарських занять може бути особа з науковим званням магістра, доктора або іншим еквівалентним званням.
Науковий супровід роботи поширюється на осіб, які досягли високого рівня дослідження наукової роботи, мають окреслені наукові інтереси.
Більш детальна інформація доступна на нашому сайті: doktorat.vizja.pl