CO  WYRÓŻNIA WYŻSZĄ SZKOŁĘ FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE?

 

Wysoka jakość kształcenia

Zapewniona dzięki profesjonalnej kadrze dydaktycznej oraz starannie opracowanych programach nauczania, dzięki którym studenci oprócz wiedzy teoretycznej zdobywa-ją też praktyczne umiejętności niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Niskie czesne

Studia  w  WSFiZ  charakteryzują  się  stosunkowo  niewysokimi  opłatami  przy  zachowaniu  wysokiej  jakości  kształcenia  co  sprawia,  że  oferta  Uczelni  jest  jedną z najkorzystniejszych na rynku edukacyjnym. Wygodny system płatności ratalnych umożliwia  dopasowanie  wysokości  opłat  czesnego  do  możliwości  finansowych studentów.

 

Uczelnia przyjazna studentom niepełnosprawnym

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Dokładamy wszelkich starań aby umożliwić osobom niepełnosprawnym równy dostęp do źródeł wiedzy. Dostępność przejawia się w kształtowaniu przyjaznej, pozbawionej stereotypów atmosfery, pozytywnie działającej na relacje ze studentami.

 

Wiarygodność

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie posiada wszelkie wymagane przepisami prawa zezwolenia oraz akredytacje niezbędne do prowadzenia studiów na proponowanych kierunkach kształcenia.

 

 

Szeroka dostępność pomocy stypendialnej

W ramach pomocy materialnej dla studentów Uczelnia przyznaje stypendia o charakterze  socjalnym,  stypendia  specjalne  dla  osób  niepełnosprawnych,  stypendia dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Rocznie na cele stypendialne Uczelnia przeznacza kwotę około 3,5 mln złotych. W roku akademickim 2012/2013 przyznano łącznie około 800 stypendiów, w tym blisko 300 stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz około 500 stypendiów o charakterze socjalnym.

 

Przyjazna atmosfera

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie dokłada wszelkich starań aby relacje między uczelnią a studentami były kształtowane partnersko. Oznacza to przejrzystość i przyjazność przepisów i regulaminów, miłą i fachową obsługę administracyjną oraz dobrą atmosferę, którą budują zarówno studenci jak wszyscy pracownicy akademiccy.