В будинку Державної Адміністрації 14 березня 2017 року відбулася прес-конференція: "Роль громадянської ініціативи прийняття рішень при встановленні місцевого законодавства", організована Комісією Місцевого Самоврядування і Державною Адміністрацією у співпраці з Факультетом Права і Адміністрації Університету Фінансів та Управління у Варшаві. Автором, ініціатором і координатором оргкомітету конференції була др Ельжбета Мреньца.

Відкриття конференції оголосила віце-спікер Державної Адміністрації – Марія Коц, котра наголошувала, що ініціатива прийняття рішень може мати вплив на зміцнення прихильності спільноти в роботі муніципалітету. На її думку, необхідно поширювати знання в цій галузі.

Декан Факультету Права і Адміністрації Університету Фінансів та Управління у Варшаві проф. др. хаб. Маріан Каллас звернув увагу, що у зв'язку з триваючою кризою представництва спостерігаються певні порушення в процесі еволюції представницької демократії до демократичної участі.

Голова Комісії Місцевого Самоврядування і Державної Адміністрації др Петро Жентарскі в якості мети конференції зазначив обмін думками і досвідом представників різних академічних центрів на тему сутності громадянської ініціативи прийняття рішень та її вплив на підвищення участі населення в питаннях місцевого самоврядування. У конференції свої виступи представили:

1) др Петро Бенедикт Жентарскі, сенатор, голова Комісії Місцевого Самоврядування і Державної Адміністрації Сенату РП, тема доповіді: "Ініціатива прийняття рішень жителів, як форма участі громадян";

2) професор, доктор наук Хуберт Iздебскі, директор Інституту Права, Факультет Права, Університет соціальних і гуманітарних наук, тема доповіді: "Правові основи громадянської ініціативи прийняття рішень";

3) проф. надз. др габ. Єжи Корчак, директор Підприемництва Науки Адміністрації, Інститут Адміністративних Наук, Факультет Права, Адміністрації та Економіки, Вроцлавський Університет, тема доповіді: "Матеріально-правне обмеження цивільної ініціативи";

4) проф. надзв. др габ. Малгожата Невядомска-Цудак, Факультет Соціальних Наук, Університет Фінансів та Управління у Варшаві, віце-президент Міської Ради в Лодзі, тема доповіді: "Громадянська ініціатива прийняття рішень на прикладі міста Лодзі";

5) др Ельжбета Мреньца, Факультет Права і Адміністрації, Університет Фінансів та Управління у Варшаві, тема доповіді: "Правила і порядок здійснення права громадянської ініціативи прийняття рішень в міських та сільських муніципалітетах";

6) др Аркадій Цудак, суддя Вищого Адміністративного Суду, Факультет Права і Адміністрації, Університет Фінансів та Управління у Варшаві, тема доповіді: "правовий Аналіз судової практики адміністративних судів, у сфері врегулювання громадянської ініціативи прийняття рішень";

7) др Інга Олекщюк / др Кароль Kостжебскі, Факультет Соціальних Наук, Університет Фінансів та Управління у Варшаві, тема доповіді: "Роль нових рухів міської влади у розробці місцевого законодавства";

8) магістр Кароліна Борецка, Факультет Права і Адміністрації, Університет Фінансів та Управління у Варшаві, тема виступу: "Основні особливості громадянської ініціативи прийняття рішень в міських та сільських муніципалітетах".

Закриття конференції передувала жвава дискусія, в якій брали участь представники науки, і представники місцевого самоврядування. До обговорення прислухалися також студенти з Студентського Наукового гуртка Легіслація діючого на Факультеті Права і Адміністрації в Університеті Фінансів та Управління у Варшаві.

Після конференції буде випущена публікація у вигляді книги, яка буде видана канцелярією Сенату. У цій публікації будуть, між іншим, сформульовані постулати "de lege ferenda" в галузі законодавчого врегулювання права громадянської ініціативи прийняття рішень.