Успіхи Університету в науковій сфері не були б можливі без сильного поглиблення в сферу досліджень. Університет з самого початку свого існування робив ставку на цей аспект діяльності. Тому на цю мету призначалися значні фінансові кошти – в основному власні (ректорські гранти). У наступні роки зростала участь зовнішніх коштів, що надходять як з країни, так і з-за кордону.

Співробітники Університету проявляють все більшу активність в сфері наукової діяльності. Беруть участь у міжнародних проектах, програмах Європейського Союзу і національних програмах, що фінансуються, наприклад, Національним Центром Науки та Національним Центром Досліджень і Розвитку.

Результати цих досліджень збагачують наші навчальні програми, а також все частіше публікуються у вітчизняних та міжнародних наукових журналах з високим Імпакт-фактором.

Гранти:

http://vizja.pl/granty-naukowe